His Eminence
RICARDO J. CARDINAL VIDAL, D.D.
Archbishop of Cebu
Archbishop's Residence
P.O. Box 52, 6000 Cebu City
Tel. No. (032) 253-3382/254-0951
Fax No. (032) 54458
e-mail: 
rcv@col.net.ph

The Cardinal

Homilies

Homily on the Feast of St. Therese of Liseux (1837-1897)

8th Day of the "Nobenaryo '99"
Feast of St. Therese of Liseux (1837-1897)
Lahug Parish, Cebu City (F-1964, 35th)
Oct. 1, First Friday, 1999 / 6 pm

My brothers and sisters in our Lord Jesus.

My fellow devotees of "St. Therese of the Child Jesus and of the Holy Face".

1. On this day the first of October our one, holy, catholic and apostolic church all over the world celebrates the "feast of St. Therese".

You, here in your St. Therese Parish of Lahug, Cebu City you celebrates her feast on the first Sunday of October October 3, this year, paabuton pa.

If we go by the chronology of her short life, I presume you already know that "Sister Therese" died on September 30, 1897, at 7:20 pm, in Liseux Carmel where her dead body was laid until buried on October 4, 1897.

You also already know, I presume, that she was beatified by Pope Pius XI in 1923, and on May 17, 1925 the same Pope declared Therese of the Child Jesus and of the Holy Face to have been a saint.

To all of us now, St. Therese, only almost 75 years after her canonization, is like a diamond with multi-dimensions, because through the years she has been given titles which she richly deserves.

For example, on December 14, 1927, a little over two years after she was canonized, St. Therese was proclaimed by Pope Pius XI as Patroness of the Missions, together with St. Francis Xavier.

It is from this dimension that I would like to look at St. Therese even as I shall share with you some of my reflections on the theme of the day "Preserving our environment, treasuring the Father's legacy".

2. My brothers and sisters in our Lord Jesus

On October 19, 1997, Pope John Paul II solemnly proclaimed St. Therese the youngest "Doctor of the Church", the 3rd Woman Saint given the title and the 33rd Doctor of the Church, meaning a reliable teacher of holiness.

In his homily for that Sunday, which was then World Mission Sunday, John Paul II reminded of St. Therese's ardent desire of going to "Hanoi" to be a missionary there.  And because that was not possible, she immersed in the very heart of the church's mission.

And she lent the church her infrastructure of support by continuously praying for the work of missionaries, and even by corresponding with a number of them.  In her autobiography, St. Therese jotted down her notes on how she would spend her heaven in doing good upon earth.

First of all, she confessed she was a lover of nature, she wrote on page 14 of her story of a soul, a I quote "Jesus deigned to teach me this mystery.  He set before me the Book of Nature; I understood how all the  flowers he has created are beautiful; how the splendor of the rose and the whiteness of the lily do not take away the perfume of the little violet or the delightful simplicity of the daisy.  I understood that if all flowers wanted to be roses, nature would lose her springtime beauty, and the fields would no longer be decked out with little wild flowers."

On page 37 we read, "I was very fond of the countryside, the flowers, birds, etc.  Sometimes I would try to fish with my little line, but I preferred to go alone and sit down on the grass bedecked with flowers.."  And on page 48, "Never will I forget the impression the sea made upon me; I  could not take my eyes off it since its majesty, the roaring of its waves, everything spoke to my soul of God's grandeur and power."

3. Mga igsoon ko diha ni Cristo

Dili nato ikalimod nga sa ato karong panahon, bisan dinhi sa sugbo, anaay wala na mahigugma sa kinaiyahan, anaay modagmal na hinoon ug manamastamas sa ka-anindot niini, kay kuno buot nilang negosyohon, himoan og condominium, tukoran og kan-anan, dula-anan og golf!  Mao kanay ilang idea of development.

Bahal na og madaot ang watershed, bahal na og ma-alaot ang agriculture sa ngalan sa industrialization ug sa sustainable development!  Basta lamang kuno ma-dapit ang mga  foreign investors, basta lamang kuno ma-lingaw sila nga mag-golf, basta lamang kuno ma-industrialized kita!

Usa niana ka-adlaw, sulod sa usa ka meeting, gipangutana ako sa usa ka lumad sa sugbo, ngano man, Cardinal Vidal, mangusog man ka, ug mangisog sa pagpanalipod sa watershed?  Mitubag ako, kay "water is life" man?  Ug "water, like life, is necessary" gayod!

Ako dayon siyang gi-ingnan, kun ako nga taga-marinduque, nanginlabot aning isyu sa watershed sa sugbo, ug kamo nga taga-sugbo, dili lamang gani magpakabana, ug dili mabalaka sa ma-inom nga tubig, mopa-uli ako sa amo, oy, biya-an ko kamo dinhi.

Sanglit dili man ako si Cain nga, matod pa niya, dili siya "my brother's keeper", nagpakabana ako, nangilabot, ug nabalaka ako ining isyu sa kinaiyahan, ug kamo gayod usab untang tanan.  Dili lamang diha sa inyong pag-linis sa palibot, dili lamang anang inyong mga karatola nga nagkanayon nga "cleanliness is next to godliness"!

It is the mission of the church, not only to save people but also to safeguard places, not only to deliver people from diseases, disasters and deaths, but also to develop places for all people to share.

St. Therese immersed herself into that mission of Christ, and of his Church.  We, who are her devotees, can do no less.  "Mother Earth" is God's gift to us, let us use and develop it, let us rule and control it.

That is the challenge of the "new millennium"  Let us meet it with the humility, simplicity, and thrust of St. Therese, we shall overcome.  We shall not fail.  Amen.

 

PYESTA SA "STA. MARIA BIRHEN SA ROSARYO"
Parokya sa Santo Rosario (1933)
Octoubre 3, Domingo, 1999/ 2:30 p.m.

OMILYA (sa Is. 5: 1-7, Fil 4: 6-7 ug Mat. 21 : 33-43..)
Sibo sa tema, "Drawn to the Father in love by becoming a Servant Church, a Church of the Poor".)

MGA IGSOON KO DIHA NI CRISTO ..

MGA ISIG-KO –KA DEBOTOS NI " SANTA MARIA BIRHEN SA ROSARYO"

1. "MAAYONG PYESTA!" KANINYONG TANAN!

Bisan tuod  ug sumala sa "KALENDARYO SA SIMBAHAN" unya pa sa Octubre siete pohon saulogon ang "Memory of Our Lady of the Rosary".. Kamo dinhi sa Parokya sa Santo Rosaryo nagsaulog sa inyong pyesta karong una gayod nga Domingo sa Oktubre.

Alang sa wala kaayo masayod sa kasaysayan sa Debosyon ngadto ni Santa \maria sa Rosaryo.. sa tuig 1511, didto sa kadagatan sa Strait of Lepanto, usa ka lungsod sa Wesr Greece, nakadaog si Don Juan de Austria batok sa Naval Army sa mga Turko. Octubre Siete kadto.. ug una pa gayod nga Domingo sa bulan sa Octubre!

Matod pa ni Don Juan de Austria nakadaog sila kay didto sa Roma ang mga Rosary Confraternities nagadje sa Santo Rosaryo  samtang samtang nakig-gubat kanila ang mga Turko didto sa Strait of Lepanto. Dayon gi-pyestahan nila ang Our Lady of Victory .. ug ang Our Lady of the Rosary. Primero sa matag Oktubre Siete, unya sa unang Domingo sa Oktubre.

Sanglit tagsa ra man nga ang Oktubre Siete mahulog sa unang Domingo sa bulan sa Oktubre (gani, nahitabo lamang kana didto sa tuig 1990 ug mahitabo pag-usab sa tuig 2001) Adunay mag- pyesta sa Oktubre siete sama sa parokya sa Inayagan, Minglanilla, ug adunay mag-pyesta sa unang Domingo sa Oktubre sama sa inyong Parokya sa Santo Rosario.

Busa, usbon ko, MAAYONG PYESTA kaninyong tanan!

2. Gikalipay ko ug daku uyamot nga sulod da inyong nobenaryo gipawalihan ninyo ug gipamalandong ang "AMAHAN NAMO" mga inyong gipasibu sa kinabuhi nga balaan ni Maria Santisima – "Ang Bulahan sa mga Babaye nga Tanan" , ang Sulugoon sa Ginoo nga gitawag gayod sa Amahan aron ma-Inahan sa Dios.

Dako ang akong kalipay nga inyong gipamalandong ang pagka-"Queen of Angels and Saints" niya ang pagka- "Queen of Heaven and Earth", ang pagka-"Mediatrix of all Graces, ang pagka-"Queen of Peace", ang pagka- "Refuge of Sinners ug ang pagka-"Mother of the Savior."

Nan, kay si Santa Maria Birhen sa Rosaryo" man ang atong gi-pyestahan karon unsa man gayod ang angayan ug kinahanglan nato buhaton gawas sa pagpangadye sa Santo Rosaryo? Unsa may ma-apply nato sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon?

Sama ni Maria Santisima, saksi usab kita , nasinati usab kita sa gugma sa Dios. Daghan kaayo.. dili maihap ang iyang mga gasa, ang iyang mga panalangin lakip na nianang gitawag ug "blessing-in-disguise" Nan, kay matod pa sa kinatsila " con Amor si Paga" unsa may atong ikabalos sa dakong gugma sa Dios kanato?

Unsa may gibalos ni Maria" Una ug labaw sa tanan gibaslan niya og mapaubsanon ug matinud-anon nga pag-pangalagad. "Ako ang sulugoon sa Ginoo" matud pa ni Maria. Ug andam siya sa pagtuman sa kasugo-an sa Ginoo. Gani mao kanay gitambag niya sa mga sulugoon sa kinasal sa Cana sa Galilea. " ninyo  bisan unsay iysang isugo kaninyo" matod pa niya.

Lahi sa mga saop sa sambingay karon

 

Statements

 

HOMECBCP News |   BishopsJurisdictions  |  Commissions  |
CBCP DocumentsContact CBCP | General Info